Subscribe

การสมัครเป็นสมาชิกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

 

            ผู้สนใจสามารถสมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ      โดย

  • ดูรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัคร และ ประเภทของสมาชิกที่ต้องการสมัครได้ในข้อบังคับสมาคมฯ
  • สมัครโดยตรงที่สำนักงานของสมาคมฯ
  • หรือ โหลดใบสมัคร

ใบสมัคร

ณ  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  เลขที่  43/2  หมู่ 1  ถนนบรมราชชนนี  กม. 31  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   73120

โทรศํพท์ : 034-966-839      โทรสาร : 034-332061

e-mail : [email protected]