ติดต่อเรา

 

สมาคมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

เลขที่  43/2  หมู่ 1  ถนนบรมราชชนนี  กม. 31  ตำบลขุนแก้ว   อำเภอนครชัยศรี   จังหวัดนครปฐม   73120

โทรศํพท์ : 034-966-839      โทรสาร : 034-332061

e-mail :  [email protected]

เพจ Facebook :  https://www.facebook.com/nakhonpathom.nta/