วันที่ 31 ตุลาคม 2561 คุณสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ 31 ตุลาค

Read more

วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวทุกการสื่อสาร OTOP นวัตวิถีนครปฐม “ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน”

เมื่อวันที่ 16 ตุลาค

Read more

วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ประชุมสัญจรสมาชิกสมาคมสมาพันธ์ฯ เขตที่ 6

วันที่ 23 สิงหาคม 25

Read more

วันที่ 21 สิหามคม  2561  สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐมได้เข้าร่วม  “พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางจาริกแสวงบุญศาสนสถานสำคัญ 9 แห่ง สักการะพระปฏิมาและพระบรมธาตุ จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2561”

วันที่ 21 สิหามคม  2

Read more