บัญชีรายชื่อกรรมการสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม

 

 

 

นายสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ

นายกสมาคม

081-2345895

                                                                                                 

นายสุธี ศรีเบญจโชติ               นายสมศักดิ์  อยู่มาก                 นายสวัสดิ์  นิ่มอนงค์        นายปัณณทัต  กฤชชัยพฤกษ์

อุปนายก                                   อุปนายก                                     อุปนายก                   อุปนายกและนายทะเบียน

086-3445573                        081-9019683                             081-4488876                    062-5291645

                                                                                 

นางสาวปิยวรรณ  ปฏิพิมพาคม     นางดวงเดือน  เอี่ยมพิมพัธ์          นางทิพวัน  แสงอำไพ        นายสมเกียรติ  สิริไพโรจน์

เลขานุการ                                   เหรัญญิก                                 ประชาสัมพันธ์                            ปฏิคม

080-2499159                         089-9924400                            089-7778346                      081-7778346

                                                                              

นางปาณิศรา  แสนเมือง        นางบุษกร  สกุลวัฒนกิจเลิศ     พ.ต.ไชยยันต์  สังวรประดิษฐฺิ์           นายชม  กางกั้น

ผู้ช่วยเลขานุการ                          ผู้ช่วยเหรัญญิก                      ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์                    ผู้ช่วยปฏิคม

064-7357870                            081-5271390                           081-3764189                      086-0388708

                                                                              

นางจิราภา  แพลอย                  นายสมผล  เจียระธรรม           นางสาวสุทิศา  ตะโกทอง         นางสาวน้ำค้าง  ศรีไต่ขำ

ผู้ช่วยนายทะเบียน                             กรรมการ                                   กรรมการ                                   กรรมการ

089-2050090                            081-4095683                         089-9204994                        089-2816645

นางเวธกา  เขมรัศมิ์

กรรมการ

089-9214099

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *