หอภาพยนตร์ (พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย)

หอภาพยนตร์ สถานที่รวบรวม สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) หรือ พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย ตั้งอยู่ที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 5 จังหวัดนครปฐม ใกล้มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยแห่งเดียวในประเทศที่รวบรวมข้อมูลและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ของวงการภาพยนตร์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้เข้าชมได้ศึกษาและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวอันน่าตื่นตาตื่นใจของ ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ในประเทศไทย

หอภาพยนตร์ เป็นหน่วยงานของรัฐ ที่เก็บภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนอะไรก็ตาม ที่เกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์และวีดิทัศน์ เพื่ออนุรักษ์ไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย

จัดตั้งขึ้น ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2552 เป็นการโอนกิจการ ในส่วนของงานหอภาพยนตร์แห่งชาติ สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม มาจัดตั้งเป็นองค์การมหาชน และ ในปี พ.ศ. 2540 หอภาพยนตร์แห่งชาติได้ย้ายสถานที่ตั้งจากอาคารเก่าในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เขตพระนคร กรุงเทพฯ มาอยู่ที่ศาลายา นครปฐม

สมบัติและมรดกของหอภาพยนตร์
ปัจจุบันหอภาพยนตร์ เก็บรักษาภาพยนตร์ต่างๆ ซึ่งจำแนกเป็น

ภาพยนตร์ข่าวโทรทัศน์ ประมาณ 50,000 เรื่อง ภาพยนตร์สารคดี ประมาณ 8,000 เรื่อง

ภาพยนตร์เรื่องหรือหนังไทยประมาณ 1,500 เรื่อง และวีดิทัศน์ประมาณ 100,000 เรื่องสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ ได้แก่ บทภาพยนตร์ 200 เรื่อง

รูปนิ่ง 23,000 รูป ใบปิดหรือโปสเตอร์ 2,500 เรื่อง

หนังแผ่นหรือโชว์การ์ด 1,000 เรื่อง หนังสือ 5,000 เล่ม สูจิบัตรภาพยนตร์ 350 เรื่อง

แผ่นเสียง 700 แผ่นวัตถุพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ 600 ชิ้น

การให้บริการ
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ให้บริการสาธารณะใน 2 ลักษณะ อย่างหนึ่งคือการให้บริการแก่ผู้สนใจเข้ามาขอศึกษาค้นคว้าจากภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์

ซึ่งหอภาพยนตร์จัดให้บริการทำนองเดียวกับหอสมุดหรือหอจดหมายเหตุและให้บริการทำสำเนาภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง โดยผู้ใช้บริการต้องปฎิบัติตามระเบียบและเสียค่าบริการ

อีกลักษณะหนึ่งคือการให้บริการแก่สาธารณชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่หอภาพยนตร์ จัดขึ้น เช่น รายการจัดฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์ของหอภาพยนตร์ การแสดงนิทรรศการ การบรรยาย การอบรม รวมทั้งการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยของหอภาพยนตร์

เวลาทำการ
ห้องสมุด
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.

พิพิธภัณฑ์ภาพยนตร์ไทยและเมืองมายา
วันเสาร์ – อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันละ 6 รอบ เวลา 10.00 น. 11.00 น. 13.00 น. 14.00 น. 15.00 น. และ 16.00 น.

โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 17.30 น. วันเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 13.00 น. 15.00 น. และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 13.00 น.
(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมในวันดังกล่าว)

สถานที่ตั้ง
94 หมู่ 3 ถนนพุทธมณฑล สาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 02 4822013-14, 02 4821087-88
โทรสาร 02 4822015
อีเมล์ [email protected]

เว็บไซต์ หอภาพยนตร์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *